พช.ยะลา ลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2562 @รามัน

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายเจนต์วิทย์ นาคแท้ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้าน และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 ณ บ้านตีบุ หมู่ที่ 5 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีพัฒนาการอำเภอรามัน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล

ภาพ : ทีมงานรามัน

ข่าว : เอกรัตน์

(Visited 1 times, 1 visits today)