นางกัญญา จันทร์พิศาล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ ประชุมคณะทำงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ปี 62

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางกัญญา จันทร์พิศาล รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชน ทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความในการจัดกิจกรรมสาธิตสัมมาชีพชุมชนและการออกร้านอาหารจานเด็ด ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ที่ทำการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)