ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผอ.สถาบันการพัฒนาชุมชน นำคณะหัวหน้ากลุ่มงาน 21 จังหวัดภาคใต้ ศึกษาเรียนรู้ กิจกรรมเชื่อมโยง ประชารัฐ ประเภท ท่องเที่ยวชุมชน ล่องแก่งถ้ำเลสเตโกดอน บ้านคีรีวง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

24 กรกฎาคม 2559 /

15:12 น.