พัฒนาการจังหวัดยะลา เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมศรีญาลอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)