พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดยะลา ครั้งที่ 6

@YALA เมืองน่าอยู่
วันที่ 11 กันยายน 2562เวลา 13.30 น.
นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดยะลา ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)