พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 11 กันยาน 2562 เวลา 10.00 น.

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา และเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายโมฮำหมัดนูรดิน สาแล ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขายะลา บรรยายหัวข้อ เทคนิคการบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพ

จัดฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ดังนี้
1. ฐานเรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้า
2. ฐานเรียนรู้การนวดแผนโบราณ
3. ฐานเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อม
4. ฐานเรียนรู้การทำผ้าคลุมผมติดเพชร
5. ฐานเรียนรู้การทำสลัดผักและการดูแลสุขภาพ

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกหนี้ค้างชำระ ปี 2556 – 2557 และ ปี 2560 – 2561 จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องพิมมาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)