พัฒนาการจังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.

นายกิติพล เวชกุล
พัฒนาการจังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด เพื่อหารือการขับเคลื่อนงาน E-commerce และช่องทางการตลาดสินค้า OTOP ยะลา เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์ OTOPTODAY และตลาด Online อื่นๆ
ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)