พช.ยะลา ร่วมในพิธีเปิดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายเวสารัช คงนวลใย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมในพิธีเปิดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 (STIF 2019 : Southernmost Technology and Innovation Festival) โดยมีนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

(Visited 1 times, 1 visits today)