พช.ยะลา ร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “หลาดหนามช้าง”

@YALA เมืองน่าอยู่
วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น.
นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางหทัยถวิล มูสิกะเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “หลาดหนามช้าง” โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ บริเวณสวนสาธารณะ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)