พช.ยะลา โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดยะลา

@YALA เมืองน่าอยู่
วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น.
นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางกัญญา จันทร์พิศาล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดยะลา เพื่อนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดยะลาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ ลานจัดกิจกรรมน้ำตกบูตง ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)