พช.ยะลา ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2562

@YALA เมืองน่าอยู่
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น.
นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวรัตนา ไมสัน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 และเลี้ยงอาหารเย็น แก่เด็กกำพร้า และเด็กยากไร้ โดยมีนายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในกิจกรรม ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)