พัฒนาการจังหวัดยะลา เข้าหารืออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@YALA เมืองน่าอยู่
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 13.30 น.
นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา และคณะ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อหารือเกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องรับรองมูลนิธิ 80 ปี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)