พช.ยะลา ร่วมการประชุมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้”

@YALA เมืองน่าอยู่
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น.
นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางกัญญา จันทร์พิศาล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมรับชม VDO Conference จากกรมบัญชีกลาง ในการประชุมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” เพื่อพิจารณาแนวทางการรับลงทะเบียนประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานคลังจังหวักยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)