พัฒนาการจังหวัดยะลา ร่วมในการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดยะลา ครั้งที่ 14-5/2562

@YALA เมืองน่าอยู่
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น.
นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา ร่วมในการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดยะลา ครั้งที่ 14-5/2562 เพื่อรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่อยอดยกระดับชุมชนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จำนวน 32 ผลิตภัณฑ์ โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)