จ.ยะลา มอบทุนอุปการะ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา ร่วมมอบทุนเพื่อสนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กชนบท ในโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีนายสาโรจน์ กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานมอบทุนอุปการะ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทุน ณ โรงเรียนซีเยาะ หมู่ที่ 5 ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

พร้อมนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแลพอำเภอ ได้นำผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า OTOP Mobile ในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)