พัฒนาการจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ กทบ. ในโอกาสรับตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดยะลา

@YALA เมืองน่าอยู่
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับ นายวีระพันธ์ วิชัยดิษฐ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดยะลา และคณะ ที่เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดยะลา ณ ห้องปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)