พช.ยะลา ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางกัญญา จันทร์พิศาล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ และนางจำปา ศรีสมทรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2562 โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)