พัฒนาการจังหวัดยะลา เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา

@YALA เมืองน่าอยู่
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น.
นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา โดยมีนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้การต้อนรับ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)