นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา เข้าคารวะนายกเทศมนตรีนครยะลา

@YALA เมืองน่าอยู่
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00  น.
นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา เข้าคารวะ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดยะลา ณ ห้องรับรอง เทศบาลนครยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)