พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบแนวทางการพัฒนาธุรกิจผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ (E-commerce)

@YALA เมืองน่าอยู่
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา พบปะ สร้างความรู้ความเข้าใจ และมอบแนวทางในการทำธุรกิจผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปี 2562 กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ (E-commerce) แก่คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ทั้ง 3 กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวม 38 คน ณ โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)