พช.ยะลา ลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2562 @กรงปินัง

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายเจนต์วิทย์ นาคแท้ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้าน และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 ณ บ้านกูวา หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยมีนายอมร ปรีดางกูร นายอำเภอกรงปินัง พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอกรงปินัง หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ

ภาพ : yaya

ข่าว : เอกรัตน์

(Visited 1 times, 1 visits today)