จังหวัดยะลา จัด “คัดสรร” สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 62

15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC) ปี 2562 จังหวัดยะลา โดยมีนายเจนต์วิทย์ นาคแท้ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมฯ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวว่า การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดลำดับการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งการที่จะได้รับผลดาว ระดับ 1 – 5 ดาว นั้น ต้องมีหลักเกณฑ์ มีมาตรฐานในการรับรอง และที่สำคัญต้องเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาพัฒนาต่อยอด เป็นสินค้า OTOP รวมทั้งการจัดระดับคุณภาพสินค้า ว่ามีคุณภาพ มาตรฐาน หรือศักยภาพ ที่พร้อมจะจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้

สำหรับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC) ปี พ.ศ. 2562 ของจังหวัดยะลา ในครั้งนี้ ได้มีการเปิดรับสมัครผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และมีประเภทผลิตภัณฑ์ที่เข้ารับการคัดสรร ฯ จำนวน 142 ผลิตภัณฑ์

(Visited 1 times, 1 visits today)