พัฒนาชุมชนยะลา สร้างความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 11 เมษายน 2562 นางสาวดาเรศ ชูยก และนายเวสารัช คงนวลใย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้พบปะกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางการดำเนินการตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งได้รับงบประมาณในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี จากกรมการพัฒนาชุมชน วงเงิน 500,000 บาท โดยมีนางสาวฟาฮาน่า หะยีสาและ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอรามัน พร้อมด้วยทีมงาน ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

 

(Visited 1 times, 1 visits today)