พช.ยะลา ประชุมพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียน

10 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ร่วมกับ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียน โดยมีนายเจนต์วิทย์ นาคแท้ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)