พช.ยะลา ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น

6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. พัฒนาการจังหวัดยะลา หมอบหมายให้นางจำปา ศรีสมทรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมในการประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น โดยมีนายอาแว พูหาดา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมยะลายาลอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)