จ.ยะลา ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2561

4 ธันวาคม 2561 นายเจนต์วิทย์ นาคแท้ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/นักวิชาการพัฒนาชุมชน) ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมตันหยง ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)