จ.ยะลา จัดเวทีวิเคราะห์และจัดทำแผนส่งเสริมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

4 ธันวาคม 2561 นายเจนต์วิทย์ นาคแท้ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน โดยมีนางกัญญา จันทร์พิศาล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนกล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และคณะกรรมการบริหารตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้จาก 55 แห่ง รวม 120 คน การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)