จ.ยะลา ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

8 พฤศจิกายน 2561 นายเจนต์วิทย์ นาคแท้ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/นักวิชาการพัฒนาชุมชน) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)