พช.ยะลา นำสื่อลงพื้นที่เยี่ยมชม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ครั้งที่ 1

วันที่ 11 – 12 กันยายน 2561 พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวสมร อังกาพย์ละออง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ นำคณะสื่อมวลชน สัญจรลงพื้นที่เยี่ยมชมวิถีชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่อำเภอเบตง อำเภอบันนังสตา และอำเภอกรงปินัง ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นกิจกรรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดยะลา : กิจกรรมสื่อสัมพันธ์สัญจร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัด ให้สาธารณชนรับทราบในวงกว้าง พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและสื่อมวลชน โดยมีนายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนอำนวยความสะดวกในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : เอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร

(Visited 1 times, 1 visits today)