จ.ยะลา ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/นักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2561

10 กันยายน 2561 นายวิชาญ เศรษฐพงศ์ พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวสมร อังกาพย์ละออง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/นักวิชาการพัฒนาชุมชน) ประจำเดือนกันยายน 2561 ณ ห้องประชุมตันหยง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)