พบปะยามเช้า Power Of Love @Yala

15 กุมภาพันธ์ 2561 นายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวสมร อังกาพย์ละออง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน “พบปะยามเช้า Power Of Love @Yala” ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาแล้ว จังหวัดยะลา

ภาพ : อาลีเพ็ง มะเซ็ง

ข่าว : เอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร

(Visited 1 times, 1 visits today)