สพจ.ยะลา ประชุมผู้บริหารฯ จังหวัด/อำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ดำเนินการประชุมผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2561 โดยมีนายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมขวัญเมือง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)