นางสาวสมร อังกาพย์ละออง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ เยี่ยมชมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

8 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสมร อังกาพย์ละออง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงาน เยี่ยมชมการดำเนินงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ และพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการที่นำสินค้ามาจำหน่าย โดยมีพลตำรวจ(หญิง)ศรียา บุญรินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวฟาฮาน่า หะยีสาและ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำเยี่ยมชม ณ ตลาดเทศบาลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)