จังหวัดยะลา ชมการประชุมผ่านระบบ Video Conference “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบ Video Conference  “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน” เพื่อรับทราบแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมตันหยง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)